Na čo treba pri dohovoroch s mladými klásť hlavný dôraz

Článok je vo výstavbe

     Úspech každej svadby je založený hlavne na príkladnej spolupráci medzi snúbencami, starejším a hudbou. Starejší s hudbou majú skúsenosti z iných svadieb a mladomanželia sú zas praví vodcovia vlastnej svadby. Sú vzorom pre svadobných hostí, lebo tí sú ochotní akceptovať len to, čo akceptujú mladomanželia.

    Ak starejší a hudba majú nejaké aktivity, a mladomanželia nie sú ochotní pri nich spolupracovať alebo, ak ich "nedajbože" verejne pred svadobnými hosťami atakujú, vtedy starejší s hudbou nedokážu zapojiť do programu ani svadobných hostí. A kde niet spolupráce, tam nemôže vzniknúť ani priemerný výsledok.


     Mali sme pár prípadov, kde mladí odmietli spoluprácu na programe a tomu potom zodpovedal aj výsledok. Hosťom sme nemohli ponúknuť okrem tanca a jedla nič, čo by im spestrilo večer. Treba si uvedomiť, že svadba trvá 12 - 14 hod. a po 2 - 3 hodinách  začne byť stereotyp.

     Ale svadby, na ktorých sa mladí zapojili do programu, gradovali v atmosfére a boli svetlým vzorom pre všetkých hostí. Vtedy sa zapojili všetci a vždy sa vytvorila krásna, veselá nálada, ktorá častokrát gradovala do extázy nadšenia. Mladomanželia ukázali hosťom svojím prístupom to, že im nesmierne záleží, aby sa tam dobre cítili. Že im nesmierne záleží, aby si odnášali krásne spomienky na ich svadbu. Tým im prejavili to, že si ich vážia a nepozývali ich na svadbu len zo slušnosti.

     Tak si predstavujeme aj my (Jewel team) každú jednu svadbu. Aby sa mladí zapojili do programu a starejší s hudbou sú tam na to, aby im v tom všemožne pomohli.
     Pri takejto vzájomnej spolupráci sa musí dostaviť očakávaný úspech.
------------------

     Nezabudnúť doklady, obrúčky, kyticu, pierko pre ženícha, 
(nevesta ho má pri sebe).Človek si myslí, že takúto dôležitú vec nemôže zabudnúť, no stres a množstvo povinností počas dňa urobia zázraky.

--------------------

     Pierko pre starejšieho aj na sako aj na valašku(Občas sa stane že v kraji nie je zvyk dávať starejšiemu pierko, preto ho nemajú pripravené, alebo ho snúbenci zabudnú dať urobiť.)

--------------------

     Určiť družbov, ktorí pôjdu hľadať nevestu
(ťapky)(družbov),

(ťapku), 

(Vierka),(na tretíkrát)

--------------------

Družice pripínajú pierka po odobierke

--------------------

     Tiež musíme byť upozornení, či niekto v nedávnej minulosti neumrel, aby sme náhodou netaktne niekoho nezranili nevhodnou poznámkou..


(muzika, hovorené slovo)Veľmi si vážim ľudí

(ku ktorým svadba ako taká určite patrí)(muzika a starejší),

--------------------

     Či sa na výkrúcanke budú / nebudú vyberať peniaze
?
Tento zvyk sa dodržiava skoro všade, no sú mladomanželia, ktorí nechcú od hostí vyberať peniažky a vtedy sa to na ich želanie nerobí.

--------------------

     Opýtať sa, či sa počas vykrúcanky bude nalievať a ponúkať radostníky?


(koláč, oblátka, niekde aj malá čokoládka)

Vytlačiť